درباره ما

شرکت انتقال اطلاعات آیریک با اتکا به تجربه 12 ساله اعضای اصلی هئیت مدیره خود از سال 1395 فعالیت تجاری و تخصصی خود را آغاز کرد. با افزایش دایره مشتریان تحت پوشش، هویت حقوقی این شرکت نیز شکل رسمی بخود گرفت و تا امروز افتخارات شایان ذکری را در رزومه کاری خود ایجاد کرده است. آیریک با تمرکز بر عقد قراردادهای صفرتاصد پشتیبانی واحد انفورماتیک شرکت های متعدد و مختلف، اثبات کرده است که به عنوان یک برند متعهد همواره حافظ منافع کارفرمایان گرانقدر بوده و هیچگاه اجازه نداده است هیچ جنبه ای از تعاملات در الویت بالاتری از تعهدپذیری و صداقت قرار گیرد. صداقت، تعهد، هوشمندی در فرآیندهای مدیریتی، سرعت عمل در اجرای دستورات و درخواست های کارفرمایان و مشتریان و دانش تخصصی بروز اضلاع موفقیت چندساله شرکت آیریک می باشند. و تا به امروز هیچ مسیری را بهتر از مسیر فوق نیافته ایم.

تیم فنی شرکت انتقال اطلاعات آیریک، هیچ ماهی را بدون دوره جدید آموزشی بر اساس نیازهای روز دنیای فناوری اطلاعات سپری نکرده است و همواره اطلاعات آنان مورد پایش و بررسی قرار میگیرد. اهمیت هیات مدیره شرکت به آموزش مستمر پرسنل واحدهای مختلف و علاقمندی و انگیزه پرسنل موجب گردیده است دانش این مجموعه هر روز و هر هفته و هر ماه با سرعت بسیار زیادی رو به رشد باشد.

پشتیبانی شبکه کامپیوتری
Scroll to Top