امنیت شبکه و کنترل صنعتی ICS

سیستم های کنترل صنعتی چیست؟ در این نوشته به اهمیت امنیت شبکه و کنترل صنعتی ICS پرداخته شده است. تعارف کنترل صنعتی، اجزای سیستم کنترل صنعتی و عوامل حمله به این سیستم ها انجام شده است.سیستم های کنترل صنعتی وظیفه هدایت و کنترل فرآیندهای فیزیکی را عهده دار هستند متشکل ازمجموعه ایی از حسگرها، عملگرها …

امنیت شبکه و کنترل صنعتی ICS Read More »