طراحی شبکه چرا و چگونه؟

طراحی شبکه چیست؟ عبارت “طراحی شبکه” به نحوه ی برنامه ریزی و ساختار زیرساخت شبکه اشاره دارد. مرحله ی طراحی شبکه معمولاً توسط متخصصان طراحی شبکه ، مدیران فناوری اطلاعات، مهندسان یا سایر متخصصان فناوری اطلاعات اجرا می شود. طراحی شبکه قبل از پیاده سازی کامل زیرساخت شبکه اتفاق می افتد. طراحی شبکه فرآیند پیچیده …

طراحی شبکه چرا و چگونه؟ Read More »